Pot do permakulturne diplome

Tisti, ki želi, da mu Društvo za permakulturo podeli naslov Diplomirani načrtovalec za permakulturo (mednarodna oznaka je dip. perm. des.), mora izpolniti standarde, ki jih določa Mednarodno združenje za permakulturo. Mednarodni standardi določajo, da mora prošnja za pridobitev diplome zadostiti naslednjim pogojem:

 1. Udeležba na tečajih o permakulturi, ki morajo obsegati 72 učnih ur. Od teh mora biti vsaj en tečaj nadaljevalni . Vse tečaje mora voditi kvalificiran učitelj permakulture. Po končanih tečajih prejme kandidat potrdilo o opravljenem osnovnem tečaju o permakulturi.
 2. Dve leti praktičnega dela na enem izmed naslednjih področij:
  1. RELIZACIJA PROJEKTA: Izdelati načrt in ga uresničiti na lastnem ali tujem zemljišču kot vzorčen primer upoštevanja permakulturnih načel.
  2. IZDELAVA NAČRTOV ZA PROJEKT: Izdelati vsaj deset načrtov po načelih permakulture za tuja zemljišča.
  3. ADMINISTRACIJA: Upravljanje, vodenje ali delovanje v svetovalni skupini, društvu, ali inštitutu pri razvijanju strategije dela v gibanju permakulture.
  4. IZOBRAŽEVANJE: Priprava učnih načrtov, poučevanje, predavanje ali pomoč pri izobraževalnih tečajih o permakulturi.
  5. DENAR: Zbiranje finančnih sredstev, upravljanje s sredstvi, sodelovanje pri vpeljavi trgovanja z zelenim denarjem, ustanovitev denarnega sistema, ki temelji na etiki, vpeljava takšnega sistema v skupnosti ali ekološke skupine, ustanovitev sklada za posojila lokalnim skupnostim, ki se sami financirajo.
  6. SODELOVANJE V ORGANIZACIJAH: Ustanovitev, vodenje ali sodelovanje v podjetjih, zadrugah ali podobnih organizacijah za pridobivanje zemlje, obdelovanje oziroma ekološko gradnjo.
  7. NAČRTOVANJE SISTEMOV: Načrtovanje, vodenje, ali skrb za drevesnico, pomoč skupini za krajinsko načrtovanje ali pridelovanje hrane, izdelava strategije za varovanje prsti ali za izboljšanje rodovitnosti tal, nabava dobrin, servisne usluge za potrebe gibanja permakulture.
  8. MEDIJI IN POSREDOVANJE INFORMACIJ: Priprava ali izdelava publikacij oziroma avdiovizuelnih pripomočkov za nadaljnje širjenje načel permakulturnega izobraževanja. Oblikovanje računalniških programov.
  9. PROIZVODNJA: Organiziranje delavnice ali delovne akcije z namenom, da dobimo napravo, izdelek ali potrebno tehnologijo, ki bi prišla prav v permakulturi. Razvoj ali predstavitev takšne tehnologije drugim. Pomoč pri preskrbi s produkti, ki jih potrebuje gibanje permakulture.
  10. NAČRTOVANJE ALI POSTAVITEV OBJEKTOV: Načrtovanje ali gradnja objektov, ki niso niti denarno niti energetsko potratni. Načrtovanje, svetovanje ali vodenje projekta ekoloških naselij na podeželju ali urbanem okolju. Pomoč pri obnovi naselij po načelih permakulture.
  11. SKUPNOST: Načrtovanje ali sodelovanje pri realizaciji projekta za razvojno skupnost v mestu ali vasi. Pomoč ljudem, ki imajo težave z vključevanjem v skupnost.
  12. RAZISKOVANJE: Pomemben prispevek pri raziskavah o rodovitnosti zemlje ali pri akademskih raziskavah o permakulturnih sistemih.
 3. V dvoletnem obdobju je potrebno voditi dnevnik, ki služi kot dokumentiran prikaz, da je kandidat uspešno obiskal tečaje o permakulturi, kot tudi bil uspešen pri praktičnem delu.
 4. Prošnjo za pridobitev diplome je potrebno poslati skupaj z opisom opravljenega dela, s pisnim priporočilom pristojne osebe in pristojbino* na Društvo za permakulturo. Pristojna oseba je lahko nekdo, ki že ima diplomo permakulturnega načrtovalca. Društvo za permakulturo obravnava prošnjo na naslednji permakulturni konvergenci.