Svoboda semen

 
2. Seme je utelešenje bio-kulturne raznolikosti. Vsebuje milijone let biološke in kulturne evolucije iz preteklosti in potencial nadaljnjega razvoja v prihodnjih tisočletjih.
 
3. Svoboda semen je rojstna pravica vsake oblike življenja in je osnova za ohranjanje biološke raznovrstnosti.
 
4. Svoboda semen je rojstna pravica vsakega kmeta in proizvajalca hrane. Pravica kmetovalcev do ohranjanja izmenjave, razvoja, gojenja in prodaje semen je v srcu gibanja za svobodo semen. Ko kmetovalci ostanejo brez teh pravic, se ujamejo v dolg in v ekstremnih primerih pride celo do samomorov.
 
5. Svoboda semen je osnova svobode hrane, saj je seme prvi člen prehranske verige.
 
6. Svobodo semen ogrožajo patenti na semena, ki ustvarjajo monopol in kmetom prepovedujejo zbiranje in izmenjavo semen. Patenti na semena so etično in ekološko neupravičeni, saj so patenti izključne pravice podeljene na izume.Seme ni izum. Življenje ni izum.
 
7. Svoboda semen različnih kultur je ogrožena z bio-piratstvom in patentiranjem avtohtonih znanj in biološke raznovrstnosti. Bio- piratstvo ni inovacija ampak kraja.
 
8. Svoboda semen je ogrožena s strani gensko spremenjenih semen, ki onesnažujejo naše kmetije in tako izključujejo možnost gojenja brez gensko spremenjenih organizmov (GSO). Svoboda semen kmeta je ogrožena kadar ga korporacije obtožijo kraje po tem, ko se njegov pridelek onesnaži z genetskim materialom njihovih GSO.
 
9. Svoboda semen je ogrožena z načrtnim spreminjanjem semen iz trajnega, samo-obnovljivega vira v neobnovljivo patentirano dobrino. Najbolj skrajen primer neobnovljivega semena je tako imenovana terminatorska tehnologija, razvita z namenom ustvarjanja sterilnih semen.
 
10. Zavezujemo se da bomo branili svobodo semen, kot svobodo razvoja različnih vrst in kot svobodo človeških skupnosti pri skupnem ohranjanju in upravljanju semen.
 
V ta namen bomo  ohranili seme.
Ustvarili bomo skupnostne semenske banke in semenske knjižnice.
Ne bomo priznavali nobenega zakona, ki neupravičeno iz semen naredi lastnino korporacij.
Ustavili bomo patente na semena.