Datum objave: 09. april 2021Kategorija: Društvo

Mladinska izmenjava "Back2Nature"

Mladinska izmenjava "Back2Nature" [04. - 13. 09. 2019] je ena izmed izmenjav, ki se odvijajo pod okriljem mednarodne permakulturne mreže “Youth in Permaculture”. Mreža YIP podpira vključevanje mladih v aktivno udeležbo in poučevanje o permakulturi. Izmenjave se je udeležilo 6 mladih iz Slovenije in vodja, obenem smo imeli na izmenjavi tudi prostovoljko iz Slovenije, ki je podprla naše vrste in nadaljevala svoje šolanje na Portugalskem.

Mladinska izmenjava Back2Nature (nazaj k naravi) je potekala v prvi polovici septembra 2019 v Ananda Kalyani centru na Portugalskem. 60 udeležencev iz 7 držav se je zbralo na čudoviti lokaciji, obdani s portugalsko floro in favno z namenom, da se naučimo pristopov k bolj trajnostnemu življenju. Skozi praktične primere, kako živeti enostavneje, zmanjšati odpadke, z uporabo kompostnih wc-jev, solarno ogrevanih tušev, z zmanjšanjem porabe in recikliranjem vode smo izkusili permakulturne principe v akciji. Skupaj smo se skozi delavnice, facilitirane tudi s strani udeležencev, učili, delili svoje znanje, sposobnosti in izkušnje, kar nam je omogočilo, da smo se pristno povezali drug z drugim. 

Še eden izmed ciljev izmenjave je bil premostiti prepad, ki ločuje družbo in naravni svet in se tako ponovno povezati z življenjem, ki nas obkroža, ter kultivirati odnos ljubezni, pripadnosti in sočutja do narave, drugih in nas samih. 

Hvaležna sem, da sem lahko bila del izmenjave in za vse bogate izkušnje, ki sem jih prinesla s sabo domov. (Nika)

 

Youth exchange Back 2 Nature was hosted in the first half of September by Ananda Kalyani at their center in Portugal. During the exchange 60 participants from seven countries came together in a wonderful location surrounded with Portuguese flora and fauna with the aim to learn ways to a more sustainable life. Through practical examples of living simply, reducing waste, using compost toilets, solar heated showers, reducing/reusing water and with much more, we gained experience of permaculture principles in practice. Together through workshops, co-facilitated by the participants ourselves, we learned and shared our knowledge, our skills and experiences, which enabled us to truly connect with one another.

Another of the aims of the exchange was to bridge the ever widening divide that separates society from the natural world, and so make possible the development of an attitude of love, belonging and compassion towards nature, others and ourselves that is so urgently needed in our time. I feel I personally really, spiritually connected with all life and the world through this exchange with meditation, yoga, wise teachings and guidance.

I am very thankful for all the exchange has given me, among the countless also a renewed vitality for active change.