Datum objave: 17. januar 2018Kategorija: Društvo

Naši partnerji

Društvo za permakulturo sodeluje s številnimi posamezniki, organizacijami in podjetji na vrsti različnih projektov in dogodkov. Spodaj so naštete glavne partnerske organizacije, ki na različne načine podpirajo naše delovanje.

Kmetija Veles

Zavod Veles, zavod za trajnostni način življenja se ukvarja s celostnim vidikom sonaravnega bivanja. Gradnja z naravnimi materiali je profesionalni del sistema kmetije Veles. Kmetijo Veles obnavljamo po principih naravne gradnje in je učno-doživljajski prostor trajnostnega načina bivanja. Sami pripravljamo ilovico za naravno gradnjo in izvajamo dela naravne gradnje. Organiziramo delavnice in izobraževanja o naravni gradnji.

Na kmetiji Veles, kjer ima sedež Zavod Veles, vzpostavljamo center za trajnostni način življenja. Gradimo ga s pomočjo prostovoljcev in podpornikov razvoja trajnosti.

Center je namenjen za predstavitev naravne gradnje in njenih možnosti izvedbe ter uporabljen kot prostor za izvajanje družbeno pozitivnih projektov za mlade, ranljive skupine in ostale.

Zavod Veles se z Društvom za permakulturo povezuje od leta 2016, ter ga dopolnjuje v aspektu naravne gradnje. V prihodnosti skupaj načrtujemo tečaje, delavnice in druge aktivnosti.

Gnezdo

Podjetje Gnezdo že več kot desetletje sledi načelom sonaravnosti. Prepričanje, da so naravni, lokalni in obnovljivi materiali prava pot v trajnostno prihodnost, nas je motiviralo, da sledimo najboljšim domačim in tujim praksam v naravni gradnji in ponudbi materialov. Znanje pridobljeno v tem času se je v zadnjem letu akumuliralo v prvi Slovenski liniji naravnih gradiv NATIVA in CENTRU SONARAVNE GRADNJE, ki je podpira vsem sorodnim vsebinam.

Verjamemo namreč, da vsak posameznik na svojem področju lahko pripomore k lepšem, bolj zdravemu in čistem okolju.

Gnezdo podpira Društvo za permakulturo na področju naravne gradnje, v zadnjem času pa še posebej z omogočanjem uporabe njihovih prostorov za naša srečanja.

Preplet

Društvo Preplet že več kot 10 let ustvarja v Grosuplju, kjer za otroke organizira in izvaja različne ustvarjalne aktivnosti. Vodi nas prepletanje kulturnih, socialnih in ekoloških vsebin, ker verjamemo, da lahko na ta način srečamo različne potrebe človeka. Na naših delavnicah zato večinoma ustvarjamo iz recikliranih materialov, trudimo pa se vključevati tudi socialno ogrožene skupine. Spomladi 2017 smo začeli v svoje delo vpeljevati tudi gozdno pedagogiko, ki v naše delo vnaša priložnost za prosto igro, kot tudi učenje o naravi ter ustvarjalnosti z njo.

Vedno več sodelujemo tudi v evropskih projektih, ki jih financira Erasmus+. Sodelovali smo v strateškem partnerstvu Bridgedale360 in soustvarjali spletno bazo aktivnosti za mladinske delavce o trajnostnem razvoju. Mother Nature je strateško partnerstvo namenjeno opolnomčenju mladih mater. Tekom projekta bomo ustvarili materiale za podporo materam pri njihovi osebni preobrazbi, povezovanju z naravo in z osebno poklicanostjo. Vključujemo se v mladinske izmenjave in treninge za mladinske delavce, ki se odvijajo v ekovaseh.  

Podružnica

Podružnica je svobodna avtonomna iniciativa z nomadsko dušo, ki deluje pretežno na lokalni ravni, na območju Goriške, ampak tudi drugje. Cilj iniciative je spodbujanje solidarnosti, samooskrbe in bivanja v harmoniji z naravo. Iniciativa Podružnica je podpisnik deklaracije o svobodi semen, ki so vir življenja in pod mednardono platformo Seed Freedom prireja različne akcije v zvezi z osveščanjem o biodiverziteti in pravicah semena. Podružnica redno sodeluje tudi pri organizaciji svetovnega pohoda proti korporaciji Monsanto - March Against Monsanto in svetovni iniciativi urbanih sprehodov Jane's Walk. Pa še marsikaj drugega, kar smo pozabili.

Aktivisti Podružnice in člani Društva za permakulturo se radi družimo in skupaj izobražujemo, pa tudi širimo znanje o permakulturi po Goriški regiji.

Sončni grič

Sončni grič, društvo za trajnostno kulturo bivanja je prostor sodelovanja in inovacij. Nudi podporno okolje za raziskavo, izobraževanje in praktično izkušnjo trajnostnega bivanja. Društvo deluje v zeledju slovenske Istre v prostorih zadruge, katere člani so nekateri ustanovitelji društva. 200 let stara kamnita istrska hiša je bila v celoti prenovljena leta 2016. Trajnostni poligon, ki je nastal med obnovo prikazuje praktične rešitve kot so suha stranišča, čiščenje odpadne vode z rastlinko čistilno napravo,  primere trajnostne gradnje kot so glineni ometi in različne naravne izolacije ter permakulturni vrt, na katerem pridelamo okoli 70% zelenjave za lastne potrebe. Živimo in delamo skupaj v luksuzni preprostosti. Organiziramo izobraževanja in dogodke ter ponujamo moderiranje in mentorstvo nastajajočim iniciativam. Nudimo namestitev za skupine do 15 oseb v 3-5 posteljnih splanicah in učilnico, ki sprejme okoli 20 oseb. Kuhamo lokalno in v večini ekološko pridelano hrano. 

Snočni grič člane Društva za permakulturo Slovenije večkrat gosti v njihovi čudoviti istrski hiši. Skupaj organiziramo tudi tečaje ali daljše delavnice.