Datum objave: 26. september 2017Kategorija: Društvo

Zgodovina društva

Začetki permakulturnega gibanja in posledično Društva za permakulturo v Sloveniji segajo relativno daleč nazaj. Zahvaljujoč skupini navdušencev, ki so permakulturo pritegnili v Slovenijo ter ustanovili društvo, imamo sedaj dolgoletno tradicijo prakticiranja in poučevanja ter izkušene in razgledane permakulturnike. Vso našo razgibano zgodovino smo poskusili zbrati na enem mestu.

1994

 • Društvo Kortina iz Ljubljane izda prevod knjige Billa Mollisona Uvod v permakulturo. Izdajo knjige sta finančno podprla Regionalni center za okolje za srednjo in vzhodno Evropo ter Ministrstvo za kmetijstvo in gozdarstvo republike Slovenije. Ves čisti dohodek od prodanih knjig je namenjen izvedbi projekta Uvajanje permakulture v Sloveniji.

1995

 • 26. marca se prične prvi del Osnovnega tečaja iz permakulture. Vodil ga je priznani permakulturni učitelj in načrtovalec prvega permakulturnega naselja Crystal Waters v Avstraliji Max O. Lindegger. Petdnevni tečaj je potekal v Vodnikovi domačiji v Ljubljani.
 • Drugi del osnovnega tečaja je potekal v začetku meseca junija. Dvanajstdnevni tečaj je vodil profesor Declain Kennedy iz Nemčije. Udeležilo se ga je 30 slušateljev. Organiziran je bil na Svetinjah v Slovenskih Goricah.
 • Po opravljenem Osnovnem tečaju se je navdušena skupina udeležencev odločila, da nadaljujemo z aktivnostmi. Na rednih mesečnih srečanjih smo poglabljali permakulturno znanje v teoretičnem in praktičnem smislu.
 • Prvo srečanje je bilo pri Jožici in Tonetu Fabjan v Seču na Kočevskem v mesecu juliju.
 • Pri Jani in Jožetu Ileršič v Brezjah pri Cerknici smo v mesecu avgustu na delovni akciji naredili rastlinsko čistilno napravo.
 • V septembru smo prvikrat predstavili permakulturo širši javnosti na sejmu Narava-zdravje v Ljubljani.
 • Od oktobra 1995 do maja 1996 smo organizirali sedemnajst predavanj po različnih krajih v Sloveniji.
 • Permakultura se vse večkrat pojavlja v sredstvih obveščanja.

1996

 • 17. januarja je bil na Biotehniški fakulteti, Oddelek za gozdarstvo na Večni poti 83 v Ljubljani ustanovni občni zbor. Udeležilo se ga je 34 udeležencev. Ustanovili smo Društvo za permakulturo Slovenije.
 • V februarju je bil izveden tečaj Živali v permakulturi. Vodil ga je Peter Birket, permakulturni učitelj doma iz okolice Munchna v Nemčiji.
 • Ob dnevu zemlje 22. aprila smo sodelovali v okviru dvodnevne akcije "Ptuj-zdravo mesto". Imeli smo predavanje in promocijsko permakulturno stojnico.
 • V maju je slovenske permakulturnike obiskal Toni Andersen, danski strokovnjak s področja permakulture in koordinator evropskih permakulturnikov.
 • Od 18. do 25. maja je bil organiziran tečaj z naslovom Vrt po načelih permakulture. Vodil ga je permakulturni strokovnjak Graham Bell iz Škotske. Tečaj je potekal v Dragomeru pri Ljubljani. Udeležilo se ga je 20 permakulturnikov.
 • V poletnih mesecih so sledile delavnice, delovne akcije, največkrat na izbrani kmetiji "Par Gwolešnk" Braneta Frlica v Suši pri Gorenji vasi v Poljanski doloni.
 • Konec septembra sta dve članici društva odpotovali na dvomesečno permakulturno popotovanje po Avstraliji. Udeležili sta se 6. svetovne permakulturne konference ter na potovanjih po različnih delih Avstralije spoznavali permakulturo. Mesec dni sta preživeli v Crystal Watersu.
 • Novembra je obiskal permakulturne točke v ZDA na natečaju USAID (Ameriška agencija za mednarodni razvoj) izbrani kandidat Janez Božič.

1997

 • V mesecu januarju je bil občni zbor društva. Združen je bil s predavanjem Jožice Fabjan. Predstavila je permakulturno potovanje po Avstraliji.
 • Na kmetiji Braneta Frlica v Suši potekajo sobotna delovna srečanja. Namenjena so pripravi 4. evropske permakulturne konference.
 • V maju dobi društvo v najem souporabo prostora RETINE. Člani društva uporabljajo prostor ob torkih in četrtkih od 17. do 19. ure.
 • V juniju se podpisuje pogodba o sodelovanju med Društvom in kmetijo Braneta Frlica. Kmetija naj bi postala v prihodnjih letih prva vzorčna permakulturna kmetija v Sloveniji.
 • Septembra je bila na kmetiji Braneta Frlica, Suša organizirana 4. evropska permakulturna konvergenca.

1998

 • 9. maja je bil organiziran društveni izlet v slovensko Istro in Koštabono. Peljal nas je Brane Frlic s svojim legendarnim avtobusom.

2005

 • Maja je bil v okviru svetovne konference IPC7 na Podgradu pri Vranskem organiziran mednarodni PDC pod vodstvom Tonya Andersona, Georga Sobola, in Davida Holmgrena. Sledila je ekskurzija po Sloveniji, Madžarski, Avstriji in Hrvaški.

2006

 • Spomladi je društvo organiziralo izlet v Damanhur.
 • Poleti se je Ira Zorko udeležil 8. evropske permakulturne konvergence v Brnu.

2008

 • Na občnem zboru društva izvolimo Domna Zupana za novega predsednika društva. V društvu se začno redno organizirati tečaji permakulturnega načrtovanja, na katerih poučujejo slovenski permakulturniki in gostje iz tujine kot so Jillian Hovey in drugi.

2012

 • Društvo za permakulturo Slovenije postane partner v mednarodnem projektu European Permaculture Teachers Partnership (EPT). Namen projekta je povezati permakulturne učitelje Evrope in vzpostaviti mrežo preko katere lahko sodelujejo in si izmenjujejo izkušnje. V sklopu projekta smo oktobra 2012 v Trenti gostili srečanje permakulturnikov iz vse Evrope, poleg tega pa so se predstavniki društva udeležili srečanj v Nemčji, Španiji, Bolgariji, Angliji, na Portugalskem in Danskem.

2013

 • Septembra se v sklopu projekta EPT 6 predstavnikov društva udeleži tečaja o poučevanju permakulture, ki ga je vodila Rosemarry Morrow, ena izmed pionirk permakulture. Tečaj je potekal v Španiji na posestvu Mas Franch blizu Barcelone.

2014

 • Domen Zupan v sklopu društva še vedno enkrat letno organizira tečaje permakulturnega načrtovanja. Z organizacijo tečajev začejo tudi drugi člani društva. Olga Michalik in Primož Turnšek v jeseni organizirata tečaj permakulturnega načrtovanja o urbani permakulturi. Tečaj je potekal v Tovarni Rog v Ljubljani.

2015

 • Društvo postane partner v projektu Children in Permaculture. Cilj projekta je, da razvije materiale za poučevanje permakulture v vrtcih in osnovnih šolah. Lara Kastelic in Tomislav Gjerkeš kot slovenska predstavnika v projektu začneta prenašati vsebine, ki nastajajo na mednarodni ravni, v Slovenijo.
 • Jeseni se dejavni člani društva za permakulturo zberejo na domačiji Pr’Nebavec, kjer začnejo razmišljati o nadaljnjem razvoju društva. Odločijo se, da se bodo dobivali enkrat mesečno na različnih lokacijah po Sloveniji.
 • Na domačiji Pr’Nebavc blizu Litije tečaj permakulturnega načrtovanja organizirata Aljaž Plankl in Primož Turnšek.

2016

 • Člani društva na občnem zboru izvolijo Primoža Turnška za novega predsednika društva. Člani društva začnejo organizirati različna predavanja in delavnice o permakulturi.
 • Tomislav Gjerkeš in Lara Kastelic prvič organizirata tečaj permakulturnega načrtovanja namenjen učiteljem. Tečaj je potekal v Ljutomeru na osnovni šoli Srečka Goljarja.
 • V okviru projekta Otroci v permakulturi na Vranskem in v Ljutomeru poteka mednarodno srečanje in trening o pedagogiki na prostem. V Sloveniji gostimo Carolyn Nuttall in Janet Millington, učiteljici in izkušeni permakulturnici iz Avstralije. V sodelovanju z njima za slovenske učitelje organiziramo tri dvodnevne delavnice o učilnicah na prostem.
 • Na domačiji Pr’Nebavec ponovno poteka tečaj permakulturnega načrtovanja.  
 • Člani društva se v začetku septembra udeležijo evropske permakulturne konvergence, ki je potekala v Bolseni, Italija.
 • V septembru društvo organizira praznovanje ob 20. obletnici delovanja na permakulturni kmetiji Primoža Krišlja v Hotemažah.

2017

 • Postali smo del mednarodne skupine Youth in Permaculture. Primož in Alex se aprila udeležita ustanoviteljskega sestanka v Španiji, kjer so se srečali permakulturniki iz Španije, Italije, Anglije, Makedonije, Romunije in Portugalske.

 • V sklopu projekta Otroci v permakulturi nadaljujemo s pripravo intelektualnih rezultatov in zbrali primere dobrih praks. Pričnemo ustvarjati priročnik, ki bo dokončan v letu 2018. Udeležio seđ srečanja projektne skupine januarja 2017 v Leedsu v Veliki Britaniji ter maja 2017 v Romuniji. V septembru se udeležimo treninga za poučevanje permakulture otrok na Škotskem. 

 • V začetku leta Lara in Tomi na OŠ Cvetka Golarja v Ljutomeru organizirata tečaj permakulturnega načrtovanja za učitelje. Udeležilo se ga je 10 ljudi iz vse Slovenije, od katerih jih je nekaj začelo aktivno sodelovati v društvu.  

 • V sodelovanju s Pomurskim sejmom sodelujemo na kmetijsko-živilskem sejmu AGRA 2018. Priprave na sejem so potekale že v juliju na delovnem tednu na radgonskem sejmišču. Med 26. in 31. avgustom smo bili stalno prisotni na sejmišču in vsakodnevno pripravili različne aktivnosti o permakulturi. 

 • Konec oktobra organiziramo mednarodni tečaj Permaculture Teaching Matters, tečaj o poučevanju permakulture. V goste smo povabili izkušenega permakulturnega učitelja Alfreda Deckerja iz Španje. 

 • Jeseni Petra, Jošt, Tina in Janez sodelujejo pri organizaciji Festivala prostora, katerega namen je bila predstavitev naravne gradnje in ozaveščanje o naravni gradnji. Festival je potekal v Gnezdu, centru sonaravne gradnje

 • Primož še vedno koordinira delo in skupaj s študenti skrbi za Študentske skupnostne vrtove v Ljubljani. V okviru projekta, ki poteka že četrto leto so v okviru Študentskega doma Ljubljana na pobudo študentov nastala dva skupnostna vrtova, eden v Rožni dolini in drug v Mestnem logu.  

 • Lara, Jošt, Tomi in Petra  izvedejo več delavnic o Zmajevem sanjanju, vključujoči metodi vodenja projektov. 

 • V juniju, v sodelovanju z Zavodom Bob na Livadi v Ljubljani, organiziramo permakulturni piknik.

 • Večino naših aktivnosti preselimo v Gnezdo, center sonaravne gradnje, kjer se redno srečujemo na delovnih in družabnih srečanjih.

 • Izvedemo različne delavnice in predavanja o permakulturi in sorodnih temah. Predavali smo v Ljubljani, Škofji Loki, Kranju, Litiji, Krškem, Ljutomeru,...

2018

 • Poudarek damo na izobraževanje javnosti o permakulturi. V ta namen organiziramo okoli 30 predavanj ali delavnic in praktične delavnice o različnih temah povezanih s permakulturo
 • V sodelovanju z iniciativo Podružnica spomladi organiziramo serijo predvajanj filma Seme: Zamolčana zgodba in s tem širimo zavedanje o pomenu biodiverzitete avtohtonih sort uporabnih rastlin, ki so jih ustvarili naši predniki.
 • Uspešno zaključimo z mednarodnim projektom Otroci v permakulturi (Children in Permaculture). V okviru projekta sodelujemo pri razvoju gradiv, učinih priprav, popisu dobrih praks in mnogih drugih aktivnostih, katerih namen je bil ugotoviti, kako najboljše prenesti permakulturo v šole in vrtce. 
 • Kot vsako leto do sedaj, tudi v 2018 organiziramo tečaj permakulturnega načrtovanja (Permaculture Design Course), tokrat prvič na kmetiji Veles
 • Ponovno prisotni na kmetijsko živilskem sejmu AGRA v Gornji Radgoni. Na samem sejmu izvedemo obširen program predavanj in delavnic o temah povezanih s permakulturo.
 • Na Sončnem griču v Hrvojih izvedemo dvodnevno delavnico o osnovah permakulture -  Mala šola permakulture.
 • Sodelujemo na Climathonu v Novi Gorici, kjer udeležence usmerjamo pri razvoju njihovih rešitev. Cilj tekmovanja je bilo ugotoviti, kako vzpostaviti knjižnico semen, ki bo delovala v Knjižnici Franceta Bevka v Novi Gorici.
 • Naši člani se udeležijo številnih izobraževanj in mladinskih izmenjav v tujini, kot so Bridgedale 360 v Nemčiji, Design Your Life v Španiji, Regenerative Landscape Design Course v Bolgariji, Permaculture Trainers v Nemčiji in Permaculture Youth Summer University v Švici.
 • Na Vranskem v graščini Podgrad organiziramo praktično izobraževanje o naravni gradnji v katerem s slamnatimi balami izoliramo podstrešje graščine.
 • Izvedemo naravoslovni dan o vrtu v sodelovanju z OŠ Lila in Študentskimi skupnostnimi vrtovi. Sodelujemo pri organizaciji Festivala prostoraCentru sonaravne gradnje, Gnezdo.
 • Sodelujemo z društvom Trajna in Biotehnišno fakulteto.